Aİİ-nin dosenti beynəlxalq simpoziumda iştirak edib

26 Aprel, 2019

Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu (Aİİ) Dinşünaslıq kafedrasının müdiri, dosent Elnurə Akif qızı Əzizova 20-21 aprel 2019-cu il tarixdə Türkiyə Respublikasının İqdır şəhərində keçirilən “Əyyubilər” Beynəlxalq Simpoziumunda iştirak edib. İqdır Universitetinin təşkilatçılığı ilə təşkil olunan Simpoziumda 13 ölkədən 160-a yaxın məruzəçi Əyyubilər Dövlətinin siyasi və mədəni tarixinə dair müxtəlif mövzularla çıxış edib. Dosent E.Əzizova simpoziumda “Milli-dini kimlik zəminində sovet və post-sovet dövrü Azərbaycan tarixçiliyində səlibçilər – Əyyubi münasibətlərinə baxışda dəyişiklik” (“Milli-dini kimlik zemininde sovyet ve post-sovyet Azerbaycan tarihçiliğinde Haçlı-Eyyubi ilişkilerine bakışın değişim süreci”) mövzusunda məruzə ilə çıxış edib. Məruzədə sovet, müstəqillik dövrlərində Azərbaycan tarixçiliyində səbəb, nəticə və təsirlərinə görə Səlib yürüşləri və səlibçilərə qarşı mübarizədə Əyyubilər Dövlətinin rolundan bəhs edilib. Məqalədə hər iki dövr tarixçilərinin əsərlərindəki üslub, məzmun və vizuallar təhlil olunub.

E.Əzizova məruzəsində müstəqillik dövrü Azərbaycan tarixçiliyində həm səlib yürüşləri, həm də Əyyubilər Dövlətinə fərqli milli-dini rakursdan baxıldığını vurğulayıb. Ermənilərin 1096-1099-cu illəri əhatə edən birinci səlib yürüşü zamanı çox sayda şəhər və bölgədə müsəlmanların kütləvi qırğınına səbəb olduğu bildirilib. O qeyd edib ki, Ermənilərin türk-müsəlman xalqlarına qarşı bu xəyanəti min il boyunca davam etmiş, son bir əsrdə Azərbaycan türklərinə qarşı törətdikləri hadisələrdə son həddə çatmışdır.

Məruzədə bildirilib ki, müstəqillik dövr tarixçiliyimizdə Səlahəddin əl-Əyyubi təkcə Misir sultanı deyil, soy-kökünün qədim Azərbaycan torpaqlarından olduğu nəzərə alındıqda, Azərbaycan üçün də mühüm tarixi şəxsiyyətdir.

alt menü