Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası (Fars dilində)

dos. Ələddin Məlikov

Bakı 2019

Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu (Aİİ) Azərbaycan Respublikasının Konstitutsiyasını Fars dilinə tərcümə edib. Tərcüməni ali təhsil müəssisəsinin müəllimi fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru Ələddin Məlikov həyata keçirib.

Ən son yayımlanan nəşrlər

alt menü