Qafqazda ərəbcə məktubat ənənəsi nümunələri (XIX - XX əsrlər)

Bakı 2019

Azərbaycan İlahiyyat İnstitutunun (Aİİ) dəstəyi ilə fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru Kamran Abdullayevin “Qafqazda ərəbcə məktubat ənənəsi nümunələri (XIX-XX əsrlər)” adlı kitabı nəşr olunub.

Последние опубликованные издания

Вверх
alt menü