İzahlı İslam fəlsəfəsi terminləri lüğəti

Bakı 2020

Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu (Aİİ) Dillər və ictimai fənlər kafedrasının dosenti, fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru Elvüsal Məmmədovun “İzahlı İslam fəlsəfəsi terminləri lüğəti” nəşr olunub.
Lüğətə müsəlman filosofları tərəfindən işlənib-hazırlanmış terminlərin müəyyən hissəsi, klassik müsəlman fəlsəfi əsərlərində xatırlanan yunan, romamənşəli filosofların ərəb dilində göstərilmiş adları daxil edilmişdir. Ümumilikdə, lüğətdə 443 sözün izahı verilib.

Последние опубликованные издания

Вверх
alt menü