İxtisaslar

Dinin psixologiyası ixtisaslaşması üzrə təhsil alan magistranlara aşağıdakı fənnlər tədris olunur.

• Humanitar fənlər
Psixologiya, Fəlsəfə, Fəlsəfə tarixi
• İxtisas (İxtisaslaşma) fənləri
Din psixologiyasının müasir problemləri, Din psixologiyasının tarixi və metodologiyası, Elmi tədqiqat metodları
• İxtisaslaşma fənləri
Sufi psixologiyası, Psixoanaliz və din, Yaş mərhələləri və din, Şəxsiyyət və din, İnanc və inancsızlıq psixologiyası, Müasir psixologiya tarixi
• İxtisaslaşma üzrə seçmə fənlər
Psixoloji sağlamlıq və dini-mənəvi konsultasiya, Müasir psixologiya nəzəriyyələri və din, Radikal dini hərəkatların psixologiyası, Psixoterapiya və din, Psixoloji tədqiqatlarda statistika, Funksionalizm və din, İslam dünyasında din psixologiyası, Strukturalizm və din

Dinin sosiologiyası ixtisaslaşması üzrə təhsil alan magistranlara aşağıdakı fənnlər tədris olunur.

• Humanitar fənlər
Psixologiya, Fəlsəfə, Fəlsəfə tarixi
• İxtisas (İxtisaslaşma) fənləri
Din sosiologiyasının müasir problemləri, Din sosiologiyasının metodologiyası, Elmi tədqiqat metodları
• İxtisaslaşma fənləri
İslam dünyasında müasirləşmə, Sosioloji tədqiqatlarda statistika, Sosiologiya, Yeni dini hərəkatların sosiologiyası, Sosial antropologiya, Klassik sosioloji nəzəriyyələr, Müasir sosioloji nəzəriyyələr
• İxtisaslaşma üzrə seçmə fənlər
Dini qrupların sosiologiyası, Azərbaycanda dini cərəyanların sosiologiyası, Dövlət-din münasibətləri, Din və sekulyarizasiya, Modernizm və din, İslam sosiologiyası, Multikulturalizm və din, Sosial dəyişmə və din

Dinlərin tarixi ixtisaslaşması üzrə təhsil alan magistranlara aşağıdakı fənnlər tədris olunur.

• Humanitar fənlər
Psixologiya, Fəlsəfə, Fəlsəfə tarixi
• İxtisas (İxtisaslaşma) fənləri bölümü
Dinlər tarixinin müasir problemləri, Dinlər tarixinin metodologiyası, Elmi tədqiqat metodları
• İxtisaslaşma fənləri
Dinin fenomenologiyası, Yeni dini hərəkatlar, Xristian məzhəbləri tarixi, Yəhudilik tarixi, İbri dili , Dinlərarası münasibətlər
• İxtisaslaşma üzrə seçmə fənlər
Müqayisəli müqəddəs kitab və Qurani-Kərim tədqiqatları, İslam dünyasında dinlər tarixi tədqiqatları, Qərbdə dinlər tarixi tədqiqatları, Hind dinləri, Azərbaycanda dini azlıqlar, Qloballaşma və din, Şərq dinləri, Mifologiya və din

İslamşünaslıq ixtisaslaşması üzrə təhsil alan magistranlara aşağıdakı fənnlər tədris olunur.

Xarici dil (ingilis dili), Psixologiya, İslamşünaslığın müasir problemləri, İslamşünaslığın tarixi və metodologiyası, Elmi-tədqiqat metodları, İslam məzhəbləri metodologiyası, Quran tarixi , Ali məktəb pedaqogikası, İslam hüquq tarixi, Təfsir problemləri, Hədis problemlər, Azərbaycanda təsəvvüf, İslam hüquq fəlsəfəsi
• Seçmə fənlər
Fəlsəfə, Fəlsəfə tarixi, İslam tarixinin mənbələri, Təsəvvüfün əsas mənbələri, Klassik təfsir mətnləri, Təfsirdə mübahisəli məsələlər, Kəlam problemləri, Kəlam fəlsəfə münasibətləri, İslamın müasir məsələləri, Hədisləri anlama metodları

Вверх
alt menü